ШТО НЕ Е ЈАСНО?(28.09.2021)

ИНТЕРВЈУ СО Д-Р АЛЕКСАНДАР СТОЈКОСКИ – КАНДИДАТ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

АЛФА