ШТО НЕ Е ЈАСНО? (27.08.2021)

НЕИЗВЕСНОСТ ДО ПОСЛЕДЕН ДЕН: МОЖЕ ЛИ И КАКО ДА ПОЧНЕ УЧЕБНАТА ГОДИНА НА 1-ви СЕПТЕМВРИ?

АЛФА