ШТО НЕ Е ЈАСНО? – (18.06.2021)

КОГА ПОЛИТИКАТА ТОНЕ И НЕ УСПЕВА, НАУКАТА ВО СВЕТСКИ ДЕЛА ЈА ЗАПЕЧАТУВА “МАКЕДОНИЈА„ – ИНТЕРВЈУ СО: ВЛАДИМИР КАКУРИНОВ и Д-Р ЏЕНГИС ЈАШАР

АЛФА