ШТО НЕ Е ЈАСНО? (15.04.2021)

СЕКОЈА ДРЖАВА ИМА МАФИЈА, САМО ВО МАКЕДОНИЈА МАФИЈАТА ИМА СВОЈА ДРЖАВА

АЛФА