ШТО НЕ Е ЈАСНО? (07.10.2021)

КОИ СЕ НАЈГОЛЕМИТЕ ГРЕШКИ НА ДРЖАВАТА ВО СПРАВУВАЊТО СО КОВИД-19 И ЌЕ ИМА ЛИ ОВА КРАЈ?

АЛФА