ШТО НЕ Е ЈАСНО? 06.11.2020

ГОСТИ:
1ДЕЛ – МИЛАН СТЕФАНОВСКИ – БЕЗБЕДНОСЕН АНАЛИТИЧАР
2ДЕЛ – НИКОЛА ШАЛВАРИНОВ – ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО

АЛФА