ШТО НЕ Е ЈАСНО? (03.09.2021)

ЗОШТО СЕ ПРАВИ ПРИТИСОК И ДЕЦАТА ДА СЕ ВАКЦИНИРААТ?

АЛФА