ШТО НЕ Е ЈАСНО? ЌЕ ПРЕЗЕМЕ ЛИ НЕКОЈ НЕКОГАШ ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕШТО ВО МАКЕДОНИЈА? (02.12.2021)

„ШТО НЕ Е ЈАСНО?“ со Љупчо Цветановски
гости: M-Р ЛЕНИН ЈОВАНОВСКИ – бизнисмен, и
ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДАР НАЦЕВ – универзитетски професор

АЛФА