ШТО НЕ Е ЈАСНО? ЌЕ ИМА ЛИ ПОПИС ВО СЕПТЕМВРИ?

ГОСТИН: АПОСТОЛ СИМОВСКИ – ДИРЕКТОР НА ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

АЛФА