ШТО НЕ Е ЈАСНО? ШТО ЌЕ ПРОМЕНИ СУШТИНСКИ НОВИОТ СТАТУТ НА ВМРО ДПМНЕ:

ГОСТИН ПАНЧЕ ТОШЕВСКИ – ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СТАТУТАРНАТА КОМИСИЈА НА ВМРО ДПМНЕ