ШТО НЕ Е ЈАСНО? ШТО ЌЕ МУ СЕ СЛУЧИ НА СКОПЈЕ АКО „НИКНАТ“ БЕТОНСКИТЕ ЏИНОВИ КАЈ „ХОЛИДЕЈ ИН“?

ГОСТИ:
АНДРЕА ЈАНКОВ – АРХИТЕКТ И АКТИВИСТ – „ГО САКАМ ВОДНО“
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА – АКТИВИСТ – „О2 ИНИЦИЈАТИВА“

АЛФА