ШТО НЕ Е ЈАСНО? ТЕЧАТ ЗАКОНСКИТЕ РОКОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ВЛАДА (05.08.2020)

„Што не е јасно?“ со Катерина Гетева (05.08.2020)
Гостин:
МАРКО ТРОШАНОВСКИ – директор на Институтот за демократијa „Социетас Цивилис“ во Скопје
ЛИЛЈАНА ПЕЦОВА ИЛИЕСКА – програмски директор за Здружение Импетус Скопје