„Што не е јасно?“ Реформите наспроти лажните надежи

„Што не е јасно?“ со Бојана Димитријевска

Гости во студиото:
Сафет Бишевац – поранешен пратеник
Ивон Величковски – поранешен пратеник