ШТО НЕ Е ЈАСНО? НА УЧИЛИШТА БЕЗ КАНАЛИЗАЦИЈА ИМ ТРЕБА ЛИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

„ШТО НЕ Е ЈАСНО“ со Искра Коровешовска
гостин: ДРАГАНА СПАСЕВСКА

АЛФА