„Што не е јасно?“ -Македонија земја во која попови рекетираат

„Што не е јасно?“ со Љупчо Цветановски

Гости во студиото:
Отец Ивица Тодоров -МПЦ -ОА
Ристо Никовски -поранешен амбасадор