ШТО НЕ Е ЈАСНО? МАКЕДОНИЈА ДЕНЕС: ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРИМЕР НА ДРЖАВАТА, НА КОЛЕНА… (22.10.2020)

„ШТО НЕ Е ЈАСНО?“ со Љупчо Цветановски
гостин: ЃОРЃИ ИЛИЕВСКИ – виш просветен инспектор

АЛФА