ШТО НЕ Е ЈАСНО? КАКО ОД СИТУАЦИЈА „СЕ Е ПОД КОНТРОЛА“ СТИГНАВМЕ ДО „КРИЗНА СОСТОЈБА“? (20.11.2020)

„ШТО НЕ Е ЈАСНО“ со Искра Коровешовска
гостин: АНГЕЛКО ЃОРЧЕВ – интернист пулмоалерголог,
БРАНКИЦА ДИМИТРОВСКА – претседател на „Хендикеп Плус“

АЛФА