ШТО НЕ Е ЈАСНО? ИНТЕРВЈУ СО ПОТПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВМРО – ДПМНЕ, ВЛАДО МИСАЈЛОВСКИ – КЕНДО (13.01.2021)

„ШТО НЕ Е ЈАСНО?“ со Љупчо Цветановски
гостин: ВЛАДО МИСАЈЛОВСКИ – ПОТПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВМРО – ДПМНЕ

АЛФА