„Што не е јасно?“ Зошто ни еден висок функционер не одговарал за корупција?

„Што не е јасно?“ со Искра Коровешовска

Гости:
Владо Бучковски -професор
Васко Наумовски -професор