ШТО НЕ Е ЈАСНО? ЕЛЕКТРОНСКИ УЧЕБНИЦИ: ДОЈДЕ ЛИ КРАЈОТ НА БЕСПЛАТНОТО ОБРАЗОВАНИЕ?

ГОСТИ:
ГОЦЕ ЦВЕТАНОВСКИ – УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОР
ЃОРЃИ ИЛИЕВСКИ – ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОР ВО ПЕНЗИЈА

АЛФА