ШТО НЕ Е ЈАСНО? ДУХОВНА ЕРОЗИЈА ВО МАКЕДОНИЈА: КАКО ДА СЕ ВРАТАТ ВИСТИНСКИТЕ ВРЕДНОСТИ?

ГОСТИ:
ПРЕЗВИТЕР ИВИЦА ТОДОРОВ МПЦ-ОА
КРУМИСЛАВ БОЖИНОВСКИ ПРОФЕСОР, АКТИВИСТ НА „ДОДОМА“

АЛФА