„Што не е јасно?“ -Даночната реформа не издржа ниту една година

„Што не е јасно?“ со Билјана Василева Трендафилова
Гости во студиото:
Нина Ангеловска -министер за финансии
Кирил Миноски -поранешен министер за финансии
Павле Гацов -даночен советник