ШТО НЕ Е ЈАСНО? – ВЛАСТА ПРОДОЛЖУВА СО ЗЛОУПОТРЕБА НА РОМИТЕ ЗА ГЛАСОВИ И ПОЛИТИЧКИ ЦЕЛИ

ИНТЕРВЈУ СО: ГЕГЕ ДЕМИРОВСКИ – претседател на Народна Партија на Ромите

АЛФА