Трилинг – Хрватско претседавање, француско премислување, македонско исчекување

Хрватско претседавање, француско премислување, македонско исчекување. Дали во наредните шест месеци може да се очекува преку Брисел и Загреб да се усвои и новата методолгија за проширување, се перманентен мониторинг не само врз кандидатите, туку и за членките на Унијата? Интервју со новата хрватска амбасадорка Нивес Тигањ.

На стартот од новата година се покажуваат сите знаци на изборната атмосфера. Нема кохабитација во техничката влада. Не се знае дали ке дојде до обединување во албанското гласачко тело на опозицијата. Неизвесно е дали законот за одбрана ќе се усвои со двотретинско мнозинство, пред очекуваната ратификација на протоколот за прием за членство во НАТО. Медиумските настапи и партиските реторики кај македонскиот блок само навестуваат за што ке се вкрстат изборните копја? Во Трилинг, универзитетски професор и поранешен пратеник на ВМРО-ДПМНЕ.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×