Трилинг – Прегазен на пешачки – бруталност од неправда

Неправда ги загрозува луѓето, еродира општеството. Може да дојде до распад на институциите. Преокупирани со долгите процеси против таканаречена политичка, бизнис и криминогена елита, заборавивме човечките судбини. Низ палатите на неправдата се одвиваат човечки драми. Постојат процеси кои трат по 10, па и до 20 години. За миг ќе ве ослободам од стегите на Јанева, Мијалков, Камчев, Груевски, за да ја чуете приказната на Мимоза Галевска која во април 2016 го изгубила својот татко кој бил прегазен на пешачки премин. Со диплома на актер во Бугарија. Со препознатливи артистички изрази во неговата пантомима. Како да се анимира гледачот без збор и со говорот на телото? Дали уличниот театар е една голема спортска арена на нашето културно милје? За столб фестивалот како уличен театар кој ги собира гледачите.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×