Трилинг – Грчки дилеми – македонски исчекувања

Грчки погледи, македонски реакции. Мицотакис контра Ципрас и Заев. Зошто граѓаните ги зафати летаргија и апатија? Корупцијата ги зацврстува спрегите меѓу олигарсите и власта. Една изборна единица – идеја без реализација. Во неделната панорама на Трилинг разговори со Јоанис Армаколас од грчката тинк тенк организација Елијамеп, универзитетскиор професор Ило Трајковски. Во рубриката ТВ колумна осврта дава виолинистот и шеф на оркестарот Горан Муратовски.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×