Трајковски: Над 60 проценти од хоспитализираните пациенти со Ковид 19 починале, ова е највисока стапка на смртност во светот!ИЗВОР: АЛФА

Алармантни ковид податоци – дури 60 отсто од пациентите со компликации од корона вирусот кои во изминатите три месеци биле хоспитализирани во ковид центрите во земјава, завршиле фатално. Статистиката ја објави професорот од битола Дејан Трајковски, кој вели дека секодјевно следејќи ги податоците објавени од надлежните инстутуции дошол до ваква пресметка. Според него, ова е највисока смртност во светот имајќи предвид дека во високо развиените земји само 10 отсто од ковид хоспитализираните пациенти завршуваат со смртен исход.

Со професорот Трајковски разговараше Биљана Божиновска

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×