Пописот завршува, непопишаните граѓани во последен час пред пунктовите во општинитеИЗВОР. ТОП ТЕМА