Освен со повикување преку матичните лекари, ќе има и он-лајн регистрација за вакцинирањеИЗВОР. ТОП ТЕМА