Омикронот дури сега „покажува заби“ во Словенија – Фокус


Словенија продолжува да бележи негативни рекорди кога станува збор за бројот на заразени пациенти од корона вирус, а во последните 24 часа се инфицирани 14.206 пациенти. Петтиот бран на епидемијата прави големи проблеми за словенското здравство, затоа што 20 отсто од медицинскиот персонал е заразен.

Сојот Омикрон создава проблеми во лабораториите и другите здравствени установи, а од средината на јануари тој стана доминантен. Според надлежите, овој сој дури сега „покажува заби“ поради неговото молскавично ширење низ оваа држава.

– Advertisements –


ИЗВОР. ФОКУС

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×