Монолог – јули 2021
јадење гом…бурек со две руки, логореа, логопатија, чепење уста, ломотење, патосирање, пеплосуење, плачипи*карење, припотресуење … и то.

ЈАНКО ЈАДИ БУРЕК