Мицкоски смета дека и Бугарија треба да го промени Уставот – Фокус


Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски во интервјуто на МРТ смета дека доколку Бугарите бараат промена на македонскиот Устав, тогаш и тие тоа да го направат истото.

„Ако ние треба да ја заслужиме почитта на соседите и тие ќе треба да ја заслужат нашата почит. Свесни сме за радикалните структури на политичката сцена кај дел од нашите соседи кои што го користат и го злоупотребуваат национализмот имаат многу негативна и на моменти хегемонистичка реторика кон Македонија и тука ние се повикуваме на правото на реципроцитет. Затоа што, како се вели, за љубов се потребни двајца“, рече Мицкоски.


ИЗВОР. ФОКУС

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×