Марјан Ристески во Јади Бурек септември 2020

конфедерација на синдикати на Македонија