Коментар + 2 документарци Јади Бурек јуни 2021
Коментарот се однесува на временска состојба -Документарец за Езерото Треска 1978 – Говорот на Горан Стефановски при прием во МАНУ 2004-та.

ЈАНКО ЈАДИ БУРЕК