Интервју со претседателот Стево Пендаровски

Уставниот суд како спас за груевци, а потоп за правдата. Одлуката на судиите – вовед во правен хаос или во политички земјотрес? Што може да направи претседателот Стево Пендаровски? Ќе дозволи ли Македонија да остане на темната страна на историјата – како заложник на мафијата и криминалот? За љубовта со Б, за исселувањето на младите, за Макрон и европската хипокризија.

Во 24 Отворено, со претседателот Стево Пендаровски, прашуваат студенти, граѓани, гледачи…

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×