За два до три дена ќе пристигнат телата на жртвите од трагичната несреќа – Фокус


Заменик министерот за внатрешни работи, Назим Буши за Алсат, вели дека исконтактирале со роднините на жртвите и даде одговор за колку време телата на настраданите ќе пристигнат во Македонија.

„Се уште немаме ништо официјално, чекаме, не ги знаеме причините. Се уште ја чекаме истрагата од бугарските власти, а во наредните денови ќе ве информираме се. Се очекува телата на жртвите да пристигнат во рок од два или три дена”, истакна Буши.


ИЗВОР. ФОКУС

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×