ЖЕНЕВА ВОВЕДЕ МИНИМАЛНА ПЛАТА ОД 4.086 ФРАНЦИ



ИЗВОР: ВО ЦЕНТАР

Женева ќе воведе минимална плата од 4.086 швајцарски франци месечно, што претставува највисоката минимална плата во светот.

Околу 500.000 гласачи во тој кантон ја одобрија минималната плата предложена од локалните синдикати и левичарските партии, откако двапати ја одбија во 2011 и 2014 година, објави „Гардијан“.

Минималната исплата по работен час е 23 швајцарски франци, двојно повеќе отколку во соседна Франција, со загарантирана минимална месечна плата од 4.086 швајцарски франци врз основа на работната недела од 41 час или 49.000 швајцарски франци годишно во еден од најскапите градови во светот за живот. Танјуг.

Телевизијата Франс 3 објави дека мерката е донесена откако градот Швајцарија, чија економија зависи од туристички и деловни посетители, е особено погоден од Ковид-19.

Мишел Шара, претседател на Групмен, го опиша резултатот од гласањето како знак на солидарност со сиромашните во градот.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×