ЕУ – големи надежи, мали шанси

Макрон ја обновува идејата за стара и нова Европа. Франција ја тестира издржливоста на СРМ. Кога поголеми пензии и стабилен Фонд? Дигитален македонски речник како архива на знаењата.

Во Трилинг разговори со Блерим Река, Мила Царовска и Шенеси Деребеј.