Директорот на „Фајзер“ доби еден милион долари награда и објасни што ќе прави со парите


Претседателот и извршен директор на глобалниот фармацевтски гигант Фајзер, Алберт Бурла, доби награда за неговите „напори во водењето на развојот на вакцината против коронавирус“ во вредност од еден милион долари.

Тој информираше дека парите ќе бидат донирани на еврејската заедница во Солун, каде што е роден, во спомен на неговите родители, животните вредности и заедницата која е одговорна за неговото сеќавање на холокаустот во Грција.

– Advertisements –


ИЗВОР. ФОКУС

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×