Владата во Подгорица го отповика почесниот конзул во Скопје, Бранко АзескиИЗВОР. ТОП ТЕМА