Васко Костов во Јади Бурек октомври 2021
Васко Костов кандидат за градоначалник за општина карпош од партијата Македонска Ера Трета.

ЈАНКО ЈАДИ БУРЕК