Балкански сојуз – добра идеја или лоша мамка?

Какави искуства и опасности крие фрнацуското вето и алтернативните решенија за Македонија. Трилинг со Дорис Пак, Стојан Андов, Мерсил Билали. Тв колумна на профосорот Кирил Барбареев од УГД – нашите деца европска генерација или изгубени во македонскиот систем.