Адвокати и судии на мафијата. Надежи и слабости на ветингот

Дали и зошто сваровски арбитрите ќе се спасат? Судиите Коцо, Ристова, адвокатот Малиновски и божиновски. Изборот е меѓу чесноста и стручноста. Во Трилинг и за езерото на треска како сведоштво на неспособност, расипништво. Очајна и бедна грижа за природната и туристичка атракција.