Хорор во Босна: Бил убиен од гром додека стоел покрај патот со чадорИЗВОР: ВО ЦЕНТАР

  • Маж со иницијали Х. Т беше пронајден во близина на езерото Јабланица. Екипата за брза помош се обиде да го реанимира, но можеа само да констатираат смрт. Најверојатно станува збор за удар на гром, но сè уште немаме целосни информации – изјавиле за „Аваз“ дежурниот оперативец од полициската станица Коњиќ.

Како што дознава овој портал, човекот стоел покрај патот и имал чадор. Според Аваз, повредениот бил сопственик на продавница за сечење камења на тоа место.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×