НАУЧНИЦИТЕ ВО НЕВЕРУВАЊЕ ! Откриена е молекула што го забавува стареењетоИЗВОР: ВО ЦЕНТАР

Истражувачи од Монтреал идентификувале повеќе од 20 типа на растителни молекули кои го забавуваат стареењето на клетките, со што се зголемуваат годините на активен човечки живот.

Пред три години, истражувачите од Универзитетот Конкордија и Тејдолог Ајдон ја открија првата серија од шест молекули добиени од растенија кои го забавуваат стареењето.

Потоа минатата година, тие открија дека нивната моќ против стареење се зголеми за десет пати со комбинирање на некои од овие растителни екстракти. Убедени во потенцијалот на овие откритија, научниците го продолжија своето истражување во надеж дека ќе најдат други слични молекули.

Во објавената студија, тие објаснија дека ја постигнале оваа цел идентификувајќи петнаесет дополнителни растителни екстракти кои можат да го намалат влијанието на времето врз клетките.

За да се постигнат овие заклучоци, извршени се тестови врз клетки на квасец, чие стареење е слично на стареењето на човечките клетки. Благодарение на идентификуваните растителни екстракти, кои се нарекуваат модулатори, животниот век на овие клетки се зголемува од 2,5 дена на помеѓу пет и осум дена.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×