КОЈ И МИСЛИ ЛОШО НА МАКЕДОНИЈА!?ИЗВОР: ВО ЦЕНТАР

Дали екипата која стоеше позади политизацијата на аферата Рекет сега ја спроведува стратегијата за блокирање на преговорите меѓу Македонија и ЕУ? Таа екипа работи веќе подолго врме против интересите на Македонија и е контролирана од центар во Софија.

Тие сега се обидуваат да го применат грчкиот модел во однос на Македонија. Но грчкиот и бугарскиот модел се драматично различни. Грција сакаше да ја блокира Македонија за да покаже дека сме различни. За разлика од Грција, Бугарија сака да ја блокира Македонија да покаже дека сме исти.

Целата анализа може да ја погледнете во емисијата Во центар, на следниот линк:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×