Бајкалското езеро се претвара во нов Неоазиски Океан, а Сибир ќе биде посебен континент. Подгответе се за драматични промени на Земјата!?ИЗВОР: ВО ЦЕНТАР

Ноќта на 22 септември, на Бајкалското Езеро се случи земјотрес од скоро шест степени. „Сè се тресеше“, опиша еден од очевидците на социјалните мрежи. Земјотресите беа почувствувани низ целата Бурјатија (руската република каде се наоѓа езерото), многу луѓе беа исплашени, бидејќи веќе десет години немаше ништо слично.

Сеизмичките активности на Бајкалското Езеро не се невообичаени. Во централниот дел на езерото од 2001 до 2012 година се регистрирани повеќе од 19 илјади земјотреси, главно слаби. Сепак, во Министерството за вонредни состојби на Руската Федерација, овој регион е класифициран како предмет на прв степен на опасност. Интензитетот на треперењето овде може да достигне девет степени, како што беше на 29 август 1959 година (магнитуда 6,8). Иркутск беше оштетен, како и другите населени места во близина.

Сто години порано, на 12 јануари 1862 година, како резултат на катастрофален земјотрес, беше создаден заливот Провал на источниот брег на Бајкалското езеро. Во овој контекст, сегашниот земјотрес е практично вообичаен. Според пресметките на научниците, не треба да се очекуваат сеизмички земјотреси со висок интензитет повеќе од еднаш во триста години.

Геолозите систематски го истражуваат Бајкалското Езеро од почетокот на 20 век. Во 60-тите години од минатиот век тие докажаа дека неговиот слив е формиран на ист начин како и ланецот езера во Големиот источноафрикански ров. Бајкал е голема пукнатина во земјината кора. Таквите структури се добро познати во океаните, но од каде потекнуваат оние на континентите? Според современите концепти, ова е резултат на масовно движење во жешки делови на земјината кора. Ако се појави џиновски меур од магма одоздола, дури и моќните антички континентални плочи се кршат. Се формира систем на фрактури, чии рабови постепено се одвојуваат, дното се продлабочува, депресијата се полни со вода, се формира море, а потоа и океанот. Токму така настанале Црвеното Море и Атлантскиот океан.

Истражувачите од Лимнолошкиот институт на Сибирската гранка на Руската академија на науките докажаа дека Бајкалското езеро постепено се претвора во океан. Ова е означено со неговата структура, видот на слегнување на почвата, акумулација на гасни хидрати, масло, хидротермални извори и специфичен подводен свет.

Дното на Бајкалското Езеро се продлабочи за еден километар пред не повеќе од милион години, а езерото ја достигна сегашната длабочина од 1.600 метри пред 150.000 години. Раздорот (местото каде што се одделуваат двете тектонски плочи на Земјината кора) се шири четири милиметри годишно. За 200 милиони години, ако процесот не запре (а тоа се случува во геолошката историја), Бајкалското Езеро ќе се претвори во вистински океан. Научниците сугерираат да го нарекуваат неоазиски. Сибир ќе биде посебен континент.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×