VO CENTAR Site bitki na Sekerinska, "dezertiranjeto" na "vojnikot" na SDSM!?
ВО ЦЕНТАР Сите битки на Шекеринска, “дезертирањето” на “војникот” на СДСМ!?

ВО ЦЕНТАР со Васко Ефтов