VO CENTAR Dali doktorot Venko ke moze da go reanimira politicarot Filipce!?
ВО ЦЕНТАР Дали докторот Венко ќе може да го реанимира политичарот Филипче!?

ВО ЦЕНТАР со Васко Ефтов