24 Отворено – Растот на јавниот долг како опасност или шанса?
План за Инвестиции, колку е остварлив? Концепт на инвестициите, стратегија за заздравување на економијата, економски раст на кои основи ке се базира? 5% дали е реално одржива бројка, во услови на постојани кризи, мала економија, политичка нестабилност? Раст на даноци и давачки, прогресивно одначување. Растот на јавниот долг како опасност или шанса? Ребаланс на буџет.

Гости беа Фатмир Бесими, министерот за финансии и д-р Трајко Славески уиверзитетски професор

24 Отворено